Vi debiterar hyresgäster som lämnar Ordenshuset Umeå i dåligt skick. Avgifterna läggs på hyresfakturan.

Stökigt eller smutsigt redan när du kommer?

Om du kommer till en lokal som inte är i gott skick ber vi dig ta bild(er) med mobilen och skicka till: 070-589 82 81 – så att vi vet att det är föregående hyresgäst som inte skött sig.

OBS! Fel eller skador som inte omgående anmäls debiteras med 1 000 kr.

Avgifter

Anledning till avgift Kostnad
Support/frågor som kan lösas per telefon Gratis
Support som kräver besök i Ordenshuset Umeå – per påbörjad timme 250 kr
Hjälp med inpassering, som inte kan lösas per telefon 250 kr
Belysning som lämnats på 250 kr
Fönster eller dörrar som lämnats öppna 500 kr
Bristande ordning och städning av lokaler, kök/pentry, toaletter, papperskorgar och allmänna utrymmen – inne och ute – samt möbler och annan utrustning som inte ställts tillbaka.
Städutrustning finns på handikapptoaletten.
500 kr
Verksamhet i lokal som du/ni inte har bokat 1 000 kr
Larmutryckning (Ev. utryckningskostnad tillkommer) 500 kr
Lokaler, möbler eller material som förstörs av oaktsamhet Debiteras
Fel eller skador som inte omgående anmäls 1 000 kr
Brott mot husets grundregler:
Vi vill att alla ska vara välkomna och därför är hela huset drogfritt. Det är alltså inte tillåtet att förvara, servera eller använda alkoholhaltiga drycker eller andra rusmedel. Rökning ska ske utomhus. Våra hyresgäster ska också dela vår grundsyn om demokrati och alla människors lika värde.
2000 kr

Gratis genomgång!

Boka gärna en kostnadsfri genomgång av låssystem, lokaler, utrustning och städning. Detsamma gäller om du vill låna t ex mikrofoner. Kontakta oss minst tre vardagar före.