Vi debiterar hyresgäster som lämnar Ordenshuset Umeå i dåligt skick. Avgifterna läggs på hyresfakturan.

Stökigt eller smutsigt redan när du kommer?

Om du kommer till en lokal som inte är i gott skick – hör av dig!
Ta bild(er) med mobilen och skicka till: 070-589 82 81 – så att vi vet att det är föregående hyresgäst som inte skött sig.

Vi kan sköta servicen! 

Du kan köpa service och tjänster av oss, t ex möblering, teknikhjälp, städning och catering. Kontakta oss i så fall – i god tid! 

Avgifter för den som lämnar huset i dåligt skick Kostnad
Hjälp och support  
  • Support eller hjälp med inpassering som kan lösas per telefon Gratis
  • Hjälp/support som kräver besök på plats   500 kr
Ordning och städning – en avgift per lokal/lokalyta t ex
  • Bristande ordning och städning av lokal, kök/pentry, toaletter och foajéer
  • Fönster eller dörrar som lämnats öppna
  • Material eller utrustning som lämnas kvar
  • Skador eller väsentliga fel som inte omgående anmäls 
  • Användning av lokal som inte har bokats. Hyra tillkommer.
500 kr
Städutrustning finns på handikapptoaletten.  
Övrigt  
  • Svarta skomärken på golvet i Sveasalen 1 000 kr
  • Lokaler, möbler eller material som förstörs av oaktsamhet 1 000 kr
  • Utryckning som orsakats av hyresgästen. Ev utryckningskostnad tillkommer Debiteras
Brott mot husets grundregler:
Vi vill att alla ska vara välkomna och därför är hela huset drogfritt. Det är alltså inte tillåtet att förvara, servera eller använda alkoholhaltiga drycker eller andra rusmedel. Rökning ska ske utomhus. Våra hyresgäster ska också dela vår grundsyn om demokrati och alla människors lika värde. 
5 000 kr

   

Gratis genomgång!

Boka gärna en kostnadsfri genomgång av låssystem, lokaler, utrustning och städning. Detsamma gäller om du vill låna t ex mikrofoner. Kontakta oss minst tre vardagar före.