Villkor

– för samtliga lokaler och hyresgäster

Tid
Lokalerna hyrs per timme – minsta hyrestid är två timmar. Nykterhetsrörelsens verksamheter betalar halva timpriset (50 procents rabatt).
Boka i tid
Senast två arbetsdagar före arrangemanget bokas lokalen via internet. Klicka på länken ”Boka” vid respektive rum. Bokningen bekräftas via e-post.
Kort varsel
Mindre än två arbetsdagar före bokas lokalerna per telefon, ring:
070-209 29 76.
Avbokning
Det är kostnadsfritt att avboka – om det sker minst en vecka innan bokningens starttid. Senare avbokningar debiteras med 75 procent av hyreskostnaden.
Avgifter för den som inte sköter sig
Vi debiterar hyresgäster som lämnar Ordenshuset Umeå i dåligt skick. Avgifterna läggs på hyresfakturan.