Vår självservice innebär att alla städar efter sig!
Kom ihåg att boka tid för både förberedelser och städning, så att du hinner…

Bild från flickr, peapod labs. (CC BY 2.0)

Städa lokalen och allmänna utrymmen

  1. Torka av borden
  2. Ställ tillbaka stolar, bord och andra möbler
  3. Plocka upp skräp och töm alla papperskorgar
  4. Smutsiga eller dammiga golv ska sopas eller torkas
  5. Bär ut påsarna till de gröna tunnorna på gården
  6. Släck, stäng fönster och dörrar när du går!

Städa kök och pentryt

  1. Diska, torka och ställ in rätt i skåp och lådor
  2. Torka av spis och köksbänkar
  3. Töm, rengör och stäng av diskmaskinen, enligt instruktioner i köket

Fel eller trasigt?

Gör en felanmälan via webben om något är fel eller trasigt.

Brandskydd

Läs gärna vår brandskyddsinformation innan du kommer till lokalen så att du är förberedd!

Avgifter för den som inte sköter sig

Vi tillämpar Umeå kommuns avgifter, för hyresgäster som lämnar Ordenshuset Umeå i dåligt skick. Rent praktiskt betyder det att vi utökar bokningstiden så att det motsvarar kostnaden.

För att undvika problem kan du gratis få en genomgång av låssystem, lokaler och utrustning om du e-postar oss i god tid!

Enklare support per telefon kostar förstås inget. Ring 070-589 82 81 så svarar vi i mån av tid.

Hjälp med inpassering – som inte kan lösas per telefon 200 kr
Bristande städning av lokaler, kök/pentry, toaletter och allmänna utrymmen – både inne och ute 500 kr
Möbler som inte återställs 500 kr
Material eller utrustning som lämnas kvar 500 kr
Fönster eller dörrar som lämnats öppna 500 kr
Teknisk support – som inte kan lösas per telefon (per timme) 500 kr
Verksamhet när lokalen inte är bokad 500 kr
Larmutryckning (Utryckningskostnad tillkommer!) 500 kr
Lokaler, möbler eller material som förstörs av oaktsamhet debiteras.
Fel eller skador som inte omgående anmäls till oss 1 000 kr