Här är några punkter om säkerhet som du behöver känna till när du hyr lokaler hos oss:

  • Utrymningsplaner finns på våning 2 och 3. Studera dem och informera dina gäster om utrymningsvägarna.
  • Blockera inte utrymningsvägarna med bord, stolar, kartonger eller annat bråte.
  • Ta inte in fler personer än vad lokalen är godkänd för, så att ni snabbt kan utrymma om olyckan skulle vara framme.
  • Ta reda på var släckredskapen finns och försäkra dig om att du kan hantera dem.

Om brandlarmet går:

  • Rädda. Utrym lokalen – uppsamlingsplats är korsningen Sveagatan/Kungsgatan (vid Frukthörnan)
  • Larma. Ring SOS, telefon 112. Du befinner dig på Skolgatan 48 i Umeå.
  • Släck. Använd brandsläckare och brandslang för att släcka elden – om du bedömer att du klarar det.
  • Om du utlöser ett falsklarm:
    Tryck en gång på brandvarnaren. Eftersom vi har seriekopplade brandvarnare måste du sedan gå ut och tala om för andra att att det är ett falsklarm.