Ordenshusets nyrenoverade neonskylt, andra advent 2022

Våren 1944, ett drygt år innan krigsslutet, tog vi in tre offerter på en ny, fin neonskylt. Vi kom att beställa från Roos Neon i Västerås, via agenten Bror A. Hedman här i Umeå. Skylten kostade 1.226:-, vilket motsvarar ungefär 29.400:- i december 2022, 78 år senare. Vi valde modellen med 50 cm höga, grön-blå bokstäver.

Offerten (finns i Folkrörelsearkivet i Västerbotten):

Roos Neon, grundat 1916, var en stor leverantör av neonskyltar i Sverige. Förutom Roos lämnade också KF och Västerbottens nya elektriska byrå offerter:

Tydligen fick Ordenshuset blodad tand på neonskyltar, för i januari 1945 tar man in offert på ytterligare en skylt, med orden IOGT och NTO (detta var under den tid när IOGT och NTO var separata organisationer men som ofta samarbetade lokalt kring bl.a. byggnader). Roos lämnar en ny offert med ett vackert förslag som oss veterligen aldrig realiserades.

Under 2022 har vi renoverat neonskylten med folkrörelsemässig blandning av ideellt och kommersiellt arbete. Ordenshusets styrelse skrapade bort rost och rostskyddsbehandlade plåtlådorna, Umeå billackering lackade om lådorna, och Forma Neon (en av landets få neonreparatörer, som just råkar ligga i Umeå) gjorde arbeten med neonen och elektriciteten tillsammans med NRA.

Ordenshusets neonskylt