Vi registrerar dina uppgifter enbart för att kunna administrera lokalbokningar i Ordenshuset och kommunicera med dig som hyresgäst. Vi kommer inte att dela dessa uppgifter till tredje part. Genom att registrera dig ger du ditt samtycke till detta och godtar behandlingen av personuppgifterna. Du kan när som helst be att få dina uppgifter raderade genom att e-posta oss.